DLL-160 一体式力矩限制器

DLL-160 一体式力矩限制器

分享
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论


   结构紧凑,安装方便,抗干扰能力强。

   显示清楚,显示内容直观明了。

   稳定可靠,使用方便。


    工作电源: DC24V

    报警方式:90%时预警,100%时声   光   电 报警。

    控制方式; 本体发出信号---控制继电器---继电器控制油路阀。

    工作环境: 温度   -25-----+70度

              湿度   <90%

    工作方式:连续

类型
起重机力矩限制器
品牌
DLL